Kenniscentrum

Van decentraal naar centraal plannen in de GHZ

De keuze tussen decentraal en centraal plannen in de GHZ is niet zomaar gemaakt. Wat houdt decentraal en centraal plannen precies in? Welke voor- en nadelen kennen beide vormen en met welke factoren hou je rekening met het maken van een keuze? Wat nu het beste is, kan morgen weer heel anders zijn. In deze blog gaan we hier dieper op in. 

Decentraal plannen 

Decentraal plannen houdt in dat het plannen door het team zelf wordt gedaan. Dit wordt vrijwel altijd door één van de medewerkers van het team uitgevoerd, naast de gewone zorgtaken. Deze zelfsturende teams nemen, naast het personeelsrooster, vaak ook andere ondersteunende taken op zich.  

Voordelen decentraal plannen 

Het grootste voordeel van decentraal plannen is dat de zorgmedewerkers zelf het beste weten welke zorg er nodig is en wat het best werkt voor de cliënten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.  

Daarnaast is er ook een grote betrokkenheid en mate van samenwerking binnen het team. Ondanks dat vaak één persoon zich bezighoudt met het roosteren, helpen collega’s graag mee met de invulling hiervan. Het plannen is dan ook vaak een echte ‘teamtaak’. 

Nadelen decentraal plannen 

Het meest voorkomende probleem van decentraal plannen is dat het maken van de planning tijdsintensief is, waardoor ofwel de planning of de primaire zorgtaken eronder lijden. Een ander probleem is dat plannen toch niet zo gemakkelijk is als gedacht. Voor het maken van een goede planning is onder andere kennis van de CAO, de Arbeidstijdenwet en plansystemen zoals Nedap ONS, Ortec of SDB nodig.  

Teamwork

Daarnaast kan het lastig zijn om als teamlid de rol van planner goed uit te voeren. Als planner moet je soms lastige knopen doorhakken, zoals het afkeuren van een vakantieaanvraag. Dit kan leiden tot discussie binnen het team.  

Centrale planning 

Centraal plannen houdt in dat er één of meerdere vaste planners zijn aangesteld binnen de organisatie. Zij hebben daarvoor ook vaak een opleiding gevolgd en houden zich volledig bezig met planwerkzaamheden. 

Redenen voor een centrale planning  

Een centrale aansturing van planners leidt tot meer transparantie en uniformiteit binnen de organisatie. De verschillen tussen de diverse zorgafdelingen wordt kleiner, waardoor er een beter overzicht ontstaat over welke capaciteit er is op verschillende afdelingen.  

Plannen

Een ander voordeel van centraal plannen is dat er minder vriendjespolitiek is. Zelfsturende teams kunnen (onbewust) toch rekening gaan houden met alle wensen en voorkeuren van collega’s. Centrale planners staan hier meer buiten.  

Bovendien neemt een centrale planning extra taken weg bij het team. Met name in deze tijd, waarin het personeelstekort in de zorg een groot probleem is én blijft, is het belangrijk dat zorgmedewerkers zich 100% kunnen richten op hun primaire taak: het zorgen voor de cliënt. De keuze voor een centrale planning zal hieraan bijdragen. 

Risico’s van een centrale planning  

Naast de voordelen die een centrale planning met zich meebrengt, kent het ook enkele nadelen. Een centrale planning kost meer dan zelfsturende teams. Deze kosten zitten in het aannemen van de planners. Vergeet ook niet dat medewerkers moeten wennen aan een centrale planning. Het is dus erg belangrijk dat ook zij hierachter staan. 

Wat werkt voor jouw organisatie?  

De keuze om centraal of decentraal te plannen hangt voornamelijk af van de zienswijze van de organisatie. Wat is de ambitie en de cultuur van de organisatie? Hoe hoog is de druk op de zorgmedewerkers op dit moment? En in welke fase en situatie bevindt de zorg zich binnen jouw organisatie op dit moment? 

Afhankelijk van het antwoord hierop, positioneer je de uitvoering centraal of decentraal, of een tussenversie hiervan.  

Waar kan GHZPlanners jou bij helpen? 

GHZPlanners ondersteunt organisaties met continuïteit en kwaliteit in de zorg op moment dat een planner uit valt. Onze planners zijn stuk voor stuk persoonlijk opgeleid, zodat inwerken praktisch overbodig is. Zo ben je snel uit de brand en ontstaat er ruimte om te zoeken naar een permanente oplossing.  

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum