Kenniscentrum

Plannen in de plus: 5 tips om als planner je financiële steentje bij te dragen

Wist je dat het optimaliseren van jouw planning niet alleen belangrijk is voor het welzijn van medewerkers en cliënten, maar ook bijdraagt aan de kostenbeheersing van jouw organisatie? Wij vertellen je waar precies de mogelijkheden liggen voor jou als planner in de GHZ.  

In dit artikel geven we je vijf waardevolle tips om financieel bij te dragen aan jouw organisatie en het budget in balans te houden.

1.) Maandelijks sturen op de min- en plusuren

Door het compenseren van uren binnen dezelfde maand, voorkom je dat lege diensten door externe krachten moeten worden opgevuld. Probeer binnen de maand te sturen op de min – en plusuren van het team. Wijs de medewerkers met plusuren erop dat ze hun vakantie-uren kunnen inleveren, in plaats van een vrije dag opnemen.

2.) Optimaliseer communicatie

Effectieve communicatie tussen zorgpersoneel, leidinggevenden en andere betrokken partijen is belangrijk. Als informatie niet effectief wordt gedeeld tussen zorgverleners, kan dit leiden tot vertragingen in het stellen van diagnoses. Of zelfs in het missen van belangrijke gezondheidsproblemen bij cliënten. Dit kan resulteren in langdurige behandelingen, onnodige procedures of inzet van onnodig extra personeel, wat uiteindelijk leidt tot hogere kosten.  

Rooster

3.) Gebruik de juiste software 

Hedendaagse planningssoftware geeft je de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de historische plangegevens. Hierdoor kan je gemakkelijk trends en patronen identificeren. Dit stelt je in staat om proactief te handelen en voortijdig in te spelen op de pieken en dalen in de zorgvraag. Dit leidt weer tot kostenbesparing, aangezien de kans een stuk kleiner wordt dat je last minute nog dure externen moet inhuren.

4.) Zet de juist persoon op de juiste dienst

Een andere tip die vaak over het hoofd wordt gezien: zet de juiste persoon op de juiste dienst. Het verschil in kosten tussen een begeleider of een verpleegkundige is groot. Let daarop met het inplannen van de diensten. Zet geen verpleegkundige in op diensten waar enkel een begeleider nodig is. Dit kost de organisatie onnodig veel budget.

5.) Maak regelmatig een capaciteitsberekening

Ga gemiddeld één keer in de maand in gesprek met een capaciteitsmanager. De zorgvraag kan namelijk variëren. Bijvoorbeeld wanneer er veel nieuwe cliënten binnenkomen met andere zorgzwaarte-pakketten. Om de zorgvraag en -aanbod optimaal op elkaar af te stemmen, is het belangrijk om dit regelmatig te bespreken en een capaciteitsplanning te maken. Kan personeel worden afgeschaald of is de bezetting goed in evenwicht? 

Meer over een capaciteitsplanning 

Een capaciteitsplanning is een proces om de inzet van je medewerkers aan te laten sluiten op de zorgvraag. Meestal doe je dit voor een periode van een half jaar tot een jaar. Zo krijg je overzicht van het werk voor die periode en welke mensen in de organisatie je daarvoor in kan zetten. Met een goed plan stijgt de kwaliteit van de zorg en dalen de kosten. Weten wat een capaciteitsplanning je nog meer kan bieden? Lees dan hier verder.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum