Kenniscentrum

Zo maak je een helder roosterbeleid in de GHZ

Een gehandicaptenzorgorganisatie is een veelomvattende organisatie. Een goede samenwerking tussen managers, planners en verzorgers is onmisbaar. Maar hoe blijft iedereen in dit geheel op de hoogte van de laatste afspraken en wijzigingen? 

Een sterk roosterbeleid kan uitkomst bieden. In dit artikel leggen we je uit wat een roosterbeleid precies is en geven we tips om je eigen roosterbeleid op te zetten. 

De spelregels vastgelegd 

Het roosterbeleid is een soort handboek voor de organisatie. De contracten, de arbeidstijdenwet en de CAO’s stellen de kaders, maar daarbinnen is nog veel speelruimte. Het uiteindelijke doel van het roosterbeleid is om ervoor te zorgen dat al het personeel op de hoogte is van de gemaakte afspraken. Wat op den duur leidt tot het bewaken van de kwaliteit van zorg, aangezien iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. 

Medewerkers

Een roosterbeleid kan verschillende aspecten omvatten, zoals de visie van de organisatie en het team, verantwoordelijkheden van de medewerkers en afspraken over interpretatie van wet-/regelgeving. Het roosterbeleid is een belangrijk onderdeel van het zorgbeleid, omdat het de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van het personeel kan beïnvloeden. 

Je eigen roosterbeleid opzetten 

Waar moet je aan denken bij het opzetten van een helder roosterbeleid en welke stappen zet je? We hebben het voor je op een rij gezet. 

Stap 1. Maak een analyse van de bestaande regels en afspraken 

Begin met het creëren van een overzicht van de bestaande regels en afspraken. Kijk naar zaken zoals de roostermethodiek, het beleid rondom vakantiedagen en verlof en veelvoorkomende overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Ook is het van belang dat je de individuele afspraken met medewerkers meeneemt. Door deze zaken in kaart te brengen, kun je een solide basis leggen voor het roosterbeleid. 

Stap 2. Ga in gesprek met alle betrokkenen 

Zorg ervoor dat je niet alleen met de manager in gesprek gaat, maar ook met de medewerkers en eventuele andere planners binnen de organisatie. Het is belangrijk dat alle stakeholders betrokken zijn bij het ontwikkelen van het nieuwe beleid. Vraag naar wat goed bevalt, wat beter kan en wat niet meer aansluit bij de huidige stand van zaken. Bovendien zorgt deze betrokkenheid ervoor dat iedereen direct op de hoogte is van de nieuwe afspraken. 

Teamwork

Stap 3. Weeg je keuzes af 

Vervolgens ga je de informatie die je hebt verzameld, samenvoegen. Hierbij maak je telkens de afweging of de afspraak nog bijdraagt aan de huidige doelen van de organisatie. Het is cruciaal om heldere regels op te stellen voor het maken en wijzigen van roosters, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over bijvoorbeeld de deadline voor verlofaanvragen en de behandeling van overuren. 

Stap 4. Breng het roosterbeleid onder de aandacht 

Zorg dat er voldoende aandacht is voor de implementatie van het roosterbeleid. Het op papier zetten is één, maar het gaat natuurlijk vooral om de uitvoering ervan. Blijf de onderliggende gedachte en de gevolgen van het roosterbeleid voor managers en teams uitleggen. Het vergt inspanning en tijd om het planningsproces volledig af te stemmen op dit beleid, maar uiteindelijk zal het bijdragen aan duidelijkheid en stabiliteit. 

Aanpassingen leiden tot onduidelijkheid 

Streef ernaar om zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen in een roosterbeleid, omdat er verwachtingen zijn gewekt en de huidige regels en afspraken als uitgangspunt dienen. Toch zijn er situaties waarin het raadzaam is om het beleid opnieuw te bekijken, zoals bij een verandering in de organisatie of de cultuur van de organisatie.

Investeer in een helder roosterbeleid 

Kortom, een goed roosterbeleid is essentieel voor het bewaken van de kwaliteit van zorg in de GHZ. Het moet rekening houden met de behoeften van zowel de cliënten als de zorgverleners, en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum