Kenniscentrum

Met deze 4 tips voorkom je de meeste ATW-overtredingen

Je kunt als planner nooit alle ATW-overtredingen voorkomen. Vooral ad hoc roosterwijzigingen maken het naleven van de regels soms moeilijk. In 2018 bleek dat zélfs de politie de wet maar liefst 200.000 had overtreden in een jaar.

Noodzakelijke oproepen bij calamiteiten en evenementen maakte het oom agent onmogelijk zich aan de regels te houden. Diezelfde onvoorspelbaarheid zien we ook terug in de zorg, goed plannen is daarom extra belangrijk. Met de volgende 4 tips kun je het gros van de overtredingen voorkomen.

1. Maak een goede capaciteitsplanning

Ad hoc roosterverstoringen zijn de nummer 1 oorzaak van overtredingen van de regels binnen zorginstellingen. Door vooraf een goede capaciteitsplanning te maken kun je anticiperen op dergelijke problemen. Zo kun je eventuele verstoringen vroegtijdig signaleren en verwerken in het rooster. Als je dat niet doet, dan is de kans op een tekort aan personeel groot én liggen overtredingen op de loer.

2. Pas op met bijzondere diensten

Bereikbaarheidsdiensten leveren extra inzet tijdens avonduren en in de nacht. Veel zorginstellingen ontkomen er niet aan. Een bereikbaarheidsdienst mag maximaal 24 uur duren. Wat men vaak vergeet is dat iedere oproep tijdens de dienst als arbeid telt, dat geldt dus ook voor alleen een telefoontje. Iedere oproep is gelijk aan een half uur arbeidstijd, ook als de oproep korter duurt.

Planner

Daarnaast is het niet de bedoeling dat een werknemer over de gehele periode van bereikbaarheid op de werkplek blijft, dan is er namelijk sprake van arbeidstijd. Daarbij telt woon-werkverkeer ook mee als arbeidstijd. Uit de praktijk blijkt dat deze aspecten van bereikbaarheidsdiensten snel tot te veel arbeid leiden. Wees gewaarschuwd!

3.    Zorg voor een inzichtelijke registratie

Een werkgever is verplicht werk- en rusttijden van werknemers bij te houden. Voor personeel dat ten minste driemaal het minimumloon verdient bestaat geen registratieplicht. Hoe men precies registreert mag naar eigen invulling worden bepaald zolang bij controle door de Inspectie SZW kan worden aangetoond dat aan de wet is voldaan. Veel planningsystemen zijn hier gelukkig op ingericht.

Zorg dus voor een inzichtelijke registratie voor het geval de Inspectie komt controleren. Heb je dit niet op orde dan riskeer je een boete van maar liefst €10.000.

Rooster

4. Evalueer en toets het rooster regelmatig

Het toetsen van een rooster aan de arbeids- en rusttijden van de ATW kan ingewikkeld zijn. Onregelmatige en bijzondere diensten zijn binnen de gehandicaptenzorg eerder regel dan uitzondering en dat maakt het naleven van de wet niet altijd eenvoudig. Juist daarom is het belangrijk om met regelmaat te toetsen of het rooster voldoet aan alle eisen. Zo krijg je inzicht in knelpunten en kan het rooster tijdig worden aangepast.

Een evaluatiemoment inplannen is belangrijk om bij te kunnen sturen.

Onvoorspelbaarheid maakt kwetsbaar

Net als bij de politie maakt de onvoorspelbaarheid van het werk de zorgsector kwetsbaar voor schending van de regels. Ondanks dat het bij ontzettend veel bedrijven goed gaat, blijkt dat er bij 33% van alle inspecties overtredingen worden geconstateerd. Goed anticiperen, signaleren, plannen en evalueren kan veel ellende voorkomen. En nog veel belangrijker: het zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum