Kenniscentrum

CAO en wetgeving binnen de gehandicaptenzorg

Een goede planning maken is soms best een uitdaging. Er zijn veel factoren waar je rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de regels rondom dag-, nacht- en slaapdiensten. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels die gelden voor jouw branche. Welke wetten zijn er en wat zegt de cao over de gehandicaptenzorg?  

In de cao staan afspraken over onder andere loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen. Deze rechten en plichten gelden voor meerdere organisaties die binnen dezelfde cao vallen.

In deze blog vertellen we je meer over onderwerpen die voor jou als planner belangrijk zijn, zoals de Arbeidstijdenwet, wet kanteling werktijden, nacht- en slaapdiensten en zwangerschap. Zo ben je goed op de hoogte van alles waar je rekening mee moet houden tijdens het plannen.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet stelt hoe lang werknemers maximaal mogen werken, zowel per dag als per week. Ook staat hierin hoe het zit met pauzes en rust tussen werkdagen. Als planner ben je verplicht je planning hierop af te stemmen. Dit is belangrijk, omdat de Arbeidstijdenwet zorgt voor de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Plannen

Voor de wekelijkse onafgebroken rust in de gehandicaptenzorg geldt dat dit 36 uur is bij een periode van 7×24 uur en 72 uur bij een periode van 14×24 uur. Per 9×24 uur moet je in ieder geval 32 uur rust plannen. Met de dagelijkse rust zit het weer net anders: per 24 uur moet er elf uur rust worden ingepland. Per periode van 7×24 uur is dit eenmaal in te korten tot acht uur en eenmaal tot tien uur.

Aanvullende belangrijke regels voor werktijden in de gehandicaptenzorg:

  • Diensten mogen niet langer zijn dan tien uur. In uitzonderlijke incidentele situaties is dit uit te breiden naar twaalf uur
  • Geen weken met meer dan zestig uur werk
  • De arbeidstijd per vier weken moet gemiddeld 55 uur zijn
  • De arbeidstijd per zestien weken moet gemiddeld 48 uur zijn

Nachtdiensten

Voor de dag-, nacht- en slaapdiensten zijn er aparte regels. Deze staan ook vermeld in de Arbeidstijdenwet. Zo is het belangrijk om minimaal veertien uur rust in te plannen na een nachtdienst. Eén keer per 7×24 is dit in te korten tot acht uur. De minimum rust na een reeks van minimaal drie nachtdiensten is 46 uur. Verder geldt:

  • De maximum arbeidstijd per nachtdienst is negen uur en deze is in uitzonderlijke situaties uit te breiden tot tien uur.
  • De maximum arbeidstijd per zestien weken is gemiddeld veertig uur per week als er zestien keer of vaker nachtdienst is gedraaid.
  • Per zestien weken plan je maximaal 43 nachtdiensten in en per 52 weken maximaal 140 nachtdiensten.
  • In de GHZ hoef je vanaf 57 jaar geen nachtdienst meer te draaien, maar het mag wel!

Slaapdiensten

Een andere dienstvorm waar je als planner rekening mee moet houden zijn slaapdiensten. Er geldt dat je maximaal 52 slaapdiensten per 26 weken in mag plannen. Zo’n dienst mag maximaal 24 uur duren. De minimum rust voor en na een slaapdienst is elf uur. Per 7×24 uur is dit één keer in te korten tot tien uur en één keer tot acht uur.

De minimum rust per week is negentig uur, bestaande uit een onafgebroken rusttijd van 24 uur en zes onafgebroken rustperioden van elf uur. Deze is één keer in te korten tot tien uur en één keer tot acht uur.

Agenda

Wet kanteling werktijden

In de cao is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor de werkroosters meer bij de medewerkers moet liggen. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor jou als planner. Medewerkers moeten hun werktijden nu in overleg met elkaar vaststellen. Als planner moet je hier rekening mee houden tijdens het roosterproces.  Wil je meer weten over welke verantwoordelijkheden bij jou liggen en welke bij de medewerker? Bekijk dan deze blog.

Zwangerschap

Voor zwangere medewerkers gelden er nog een aantal uitzonderingen. Tijdens de zwangerschap zijn medewerkers niet verplicht om nachtdiensten te draaien. Ook zijn ze niet verplicht om overwerk te verrichten en onregelmatige diensten, bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten of consultatiediensten te draaien.

Vakanties en feestdagen

Medewerkers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Daarnaast ontvangt iedere voltijd medewerker jaarlijks 57 uur aan Persoonlijk Budget Levensfase (PBL). Wat de feestdagen betreft werkt iedereen in principe een gelijk aantal. Dat is dus niet afhankelijk van de grootte van het contract. Gewoonlijk worden de feestdagen verdeeld. Werkt iemand het paasweekend, dan is diegene het pinksterweekend vrij. Voor andere feestdagen geldt: Kerst of oud en nieuw en Hemelvaartsdag of Koningsdag.

Bereikbaarheid

Een afspraak uit de cao die maar weinig planners (en medewerkers) kennen is die van de bereikbaarheid. Officieel hoeven medewerkers op de momenten dat zij vrij zijn niet bereikbaar te zijn voor de organisatie. Een medewerker is dan ook niet verplicht om op te nemen als er wordt gebeld.

Tip: wil je iemand vragen om te komen werken, stuur dan een berichtje. Dan kan de medewerker reageren op een moment dat hem of haar uitkomt en hou jij je keurig aan de cao.

De ‘Cao Gehandicaptenzorg App’ als hulpmiddel

Als je de cao op internet opzoekt, krijg je een pdf-bestand met een enorme hoeveelheid aan pagina’s voor je. Om hier de informatie in te zoeken die je zoekt, is lastig. Onze tip: download de Cao Gehandicaptenzorg App. Met behulp van deze app kan je per onderwerp gericht zoeken door op trefwoorden te filteren. Zo heb je snel de informatie voor je die je zoekt. Je kan de app zowel in de Google Playstore als in de Appstore downloaden.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum