Kenniscentrum

Capaciteitsplanning in de GHZ: tips om valkuilen te voorkomen

Een weloverwogen capaciteitsplanning is erg belangrijk binnen de gezondheidszorg (GHZ). Zorginstellingen kunnen hiermee het beschikbare personeel en de beschikbare middelen, zoals technologie, optimaal inzetten. Zo help je als planner jouw organisatie met de groeiende vraag naar hoogwaardige zorg.

Fouten bij het maken van een capaciteitsplanning zijn menselijk. Tegelijkertijd bezorgen ze je later extra werk en tijdsdruk. In deze blog delen we niet alleen veelvoorkomende fouten, maar ook handige tips om ze te voorkomen. Zo kan je zelf ook efficiënt te werk gaan.

Data niet  (genoeg) gebruiken in je capaciteitsplanning

Eén van de grootste misstappen bij het maken van een capaciteitsplanning is het niet volledig gebruiken van de beschikbare data. Je kunt namelijk de toekomstige zorgvraag voorspellen. Dat doe je door historische gegevens, trends en seizoenspatronen te analyseren. Als planner kun je geavanceerde software en forecasting tools gebruiken. Hiermee krijg je data-gedreven inzichten, waardoor je beter kunt anticiperen op piekmomenten. De  capaciteitsplanning stem je vervolgens daarop af.

Capaciteitsplanning in de GHZ: tips om valkuilen te voorkomen

De Arbeidstijdenwet niet aanhouden

Als planner wil je met je capaciteitsplanning de Arbeidstijdenwet niet overtreden. Met een goed doordachte planning krijg je minder verstoringen in de roosters. Ook helpt het om efficiënt met de zorgvraag om te gaan. Moet je plotseling roosterwijzigingen doorvoeren? Dan kun je per ongeluk de Arbeidstijdenwet overtreden. Soms worden regels bewust genegeerd vanwege de noodzakelijke zorgvraag. Dit wil je natuurlijk liever niet. Een goede capaciteitsplanning voorkomt dit soort situaties.

Meer weten over de Arbeidstijdenwet? In deze blog hebben we de belangrijkste punten van de wet voor je op een rijtje gezet. Ook geven we tips hoe je deze wet in de GHZ kan gebruiken.

Je personeelscapaciteit onrealistisch inschatten

Het is verleidelijk om te vertrouwen op een stabiele personeelsbezetting. Maar de realiteit leert ons dat het personeelsbestand heel erg  kan variëren door verschillende factoren. Hierbij kun je denken aan vakanties, ziekteverzuim, verlofaanvragen en opleidingstrajecten. Om je personeelsbehoefte in te schatten, heb je een realistische benadering nodig. Zo kun je goed omgaan met mogelijke tekorten.

Wij raden daarom aan om deze schattingen iets ruimer te nemen. Op deze manier kan de organisatie zich beter aanpassen aan onverwachte gebeurtenissen. Ook zorg je zo voor de continuïteit van de zorg. Je voorkomt verrassingen die een negatieve impact kunnen hebben op de kwaliteit van de zorg.

Capaciteitsplanning in de GHZ: tips om valkuilen te voorkomen

Alleen kijken naar cijfers

Een goede capaciteitsplanning houdt niet alleen rekening met interne cijfers, maar ook met de behoeften en verwachtingen van cliënten en medewerkers. Het betrekken van hen bij het planningsproces, bijvoorbeeld via enquêtes, levert waardevolle inzichten op. Hiermee verbeter je de capaciteitsplanning. Want uiteindelijk draait het natuurlijk om goede zorg voor de cliënten en een fijne werkplek voor de medewerkers.

De planning niet veranderen

Het klakkeloos overnemen van de capaciteitsplanning is een veelvoorkomende fout. Omstandigheden in de GHZ kunnen snel veranderen, vooral tijdens seizoensgebonden ziekte-uitbraken of vakantieperiodes. Ontwikkel daarom flexibele planningen die je kunt aanpassen aan onverwachte gebeurtenissen. Regelmatig contact met het management helpt om veranderingen op tijd te herkennen.

Meer informatie over capaciteitsplannen

Heb je meer vragen over de capaciteitsplanning in de GHZ? Ontdek hoe een doordachte planning indirect bijdraagt aan het bieden van de best mogelijke zorg aan cliënten in een andere blog van GHZPlanners. Leer meer en optimaliseer jouw capaciteitsplanning voor een succesvolle GHZ-praktijk.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum