Kenniscentrum

Centraal of decentraal roosteren, waarvoor kies jij?

Regel jij je planning liever centraal of decentraal? Om een goed antwoord op deze vraag te geven, is het belangrijk om te kijken wat er bij deze twee benaderingen van plannen komt kijken.

In het vorige GHZPlanners webinar behandelde zorgprofessional Jim Heemskerk de kernaspecten van zowel de centrale als de decentrale planning. Ook de verschuiving van taken, uitdagingen en het werken met deze planningsmethode werden besproken. De belangrijkste opzichten lees je alvast in deze blog.

Wat verstaan we onder een centrale planning?

De invulling van een centrale planning kan variëren, afhankelijk van de organisatie. Simpel gezegd: het gaat erom dat de planning centraal wordt geregeld. Dit kan een centraal planbureau zijn binnen een specifieke locatie of als een nationaal centraal planbureau. In sommige gevallen is er een centrale planner per locatie, terwijl in andere gevallen er een planner per regio is.

Centraal of decentraal roosteren, waarvoor kies jij?

Wat is een decentrale planning?

Een decentrale planning houdt in dat er een grotere betrokkenheid van medewerkers bij het planningsproces is. Dat is vaak in de vorm van zelfsturende teams. Hierbij staat de autonomie van het team centraal. Gezamenlijk dragen ze de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat. Dit zorgt voor een verschuiving van taken en geeft teams meer verantwoordelijkheid.

Tegenwoordig zien we dat de nadruk ligt op zelfregulerende teams in plaats van zelfsturende teams. Volledig zelfsturende teams, waarbij geen manager meer nodig is, is vaak net een stap te ver. Binnen een zelfregulerend team houdt de manager de eindverantwoordelijkheid.

Verschuiving van taken

Zelfsturing betekent dat rollen en taken verschuiven. Het verschuiven van werkzaamheden zal voor bepaalde taken geen enkel probleem zijn. Kijkend naar de zorgsector, dan kan de directe cliëntenzorg zoals het bewaken van de kwaliteit, het huishouden runnen, bestellingen doen en zorgen voor een mooie inrichting prima gedaan worden door verzorgenden.

Centraal of decentraal roosteren, waarvoor kies jij?

Zelfsturing vergt veel tijd

Uit ervaring weten we dat zelfsturende teams veel tijd kwijt zijn met informeren, overleggen en besluiten over het planningsproces. Het inventariseren van alle wensen, rond krijgen van de planning en het invullen van openstaande diensten vergt veel tijd. Dit komt deels door een slechte voorbereiding en forecast. Vaak ontbreekt een capaciteitsplanning. Maar ook door het gebrek aan een flexibiliteitsplan en heldere reactiestrategie bij verstoringen in het rooster.

Specifieke competenties

Het optimaal plannen van mensen en middelen is een vak op zich. Planning vraagt dan ook om unieke competenties, vaardigheden en drijfveren die niet altijd aanwezig zijn bij andere medewerkers binnen het team.

GHZPlanners is een snelgroeiend detacheringsbureau die ambitieuze planners plaatst bij GHZ-instellingen. Wil jij graag je handen uit de mouwen steken en heb jij hart voor de zorg? Bij GHZPlanners hebben wij meerdere openstaande vacatures! Hier vind je onze openstaande vacatures.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum