Kenniscentrum

Zorg met jouw GHZ-planning voor werkgeluk

Wist je dat wereldwijd slechts 20% van alle medewerkers zich betrokken voelt bij de organisatie waarvoor zij werken? Het gevoel van betrokkenheid en betekenisvol werken wordt ook wel werkgeluk genoemd. Stijgt het werkgeluk, dan stijgt de productiviteit en vermindert het verzuim onder de medewerkers. Ook als planner kan je hieraan bijdragen!  

Positieve gevolgen

Werkgeluk is het plezier en de voldoening dat een baan je geeft. Het bestaat uit betekenis toevoegen aan je werk, jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen, maar bovenal: werk doen dat bij je past en wat bijdraagt aan een positieve levensstijl.

Het is niet alleen positief voor de werknemer. Ook andere collega’s en de organisatie als geheel plukken hier de vruchten van. Wanneer medewerkers meer werkgeluk ervaren, zijn zij creatiever, werken zij efficiënter en zijn zij in staat om meer inspanning te leveren.

Wat bepaalt werkgeluk?

Het is belangrijk dat je kunt uitblinken in je functie. Dit gaat gepaard met maatwerk. Komen de sterke punten, motieven en passies van een medewerker in de functie naar voren? Het soort werkzaamheden zijn een elementaire factor van werkgeluk.

Daarnaast is een fijn team en goed contact cruciaal. Wanneer de medewerker zich goed voelt in het team, dan zal dit vanzelfsprekend positieve invloed hebben op het werkgeluk. Goed contact vertaalt zich in vertrouwen en openheid. Daarnaast is de mogelijkheid voor feedback ook iets wat een team verbindt.

Team

Tijd is een van de meest kostbare goederen voor een medewerker. Vrije tijd is hierin een ruim begrip. Denk hierbij aan vrije tijd buiten het werk, in de vorm van de werk-privé balans, maar ook aan vrije tijd tijdens de werkdag. Door pauze te nemen behoud je de focus en stoom je niet ‘gewoon maar aan één stuk door’. Hoe langer en harder er gewerkt moet worden zonder pauze, hoe hoger het stressniveau en des te lager het werkgeluk.

Aan welke knoppen kan jij draaien?

Als GHZ-planner ben je de verbindende factor binnen de organisatie. Je kan daarom ongetwijfeld invloed uitoefenen op het werkgeluk van de medewerkers. We zetten een paar tips voor je op een rij.

1. Luisterend oor

Het gevoel dat een medewerker gehoord wordt, draagt bij het werkgeluk. Het is belangrijk dat de drempel om naar jou toe te gaan laag is. Neem de tijd om te luisteren naar de wensen en voorkeuren, én neem deze vervolgens mee in de planning. Dit leidt niet alleen tot een positieve ervaring, maar zorgt ook voor minder weerstand in de planning.

2. Vrije tijd

Vrije tijd is heilig voor medewerkers. De werk-privébalans is vaak een belangrijke factor van werkgeluk. Vergeet bovendien niet om altijd pauzes op te nemen in de planning.

3. Ontwikkeling

Als planner heb je de mogelijkheid om een medewerker te faciliteren, te stimuleren en uit te dagen. Zonder daarbij het welzijn uit het oog te verliezen. Een belangrijk aspect van werkgeluk is ontwikkeling. Denk jij dat meedenken over een manier waarop een opleiding of cursus in het rooster past, het werkgeluk zal verbeteren?

De essentie

Samen met leuke collega’s, in een gezonde werkomgeving, zinvol werk kunnen verrichten. En ondertussen ook een goede werk-privé balans behouden. Dat is de echte essentie van werkgeluk. En daar draag jij als planner aan bij.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum