Kenniscentrum

Zelfroosteren is een vak apart

Meer regie, minder administratieve last en meer zelfstandigheid van het team. Het zijn een aantal voordelen die gevolg kunnen zijn van zelfroosteren. Mark Kay, planner bij GHZPlanners, had bij zijn vorige opdracht de taak om het eerder ingevoerde systeem van zelfroosteren te optimaliseren. Uit ervaring wist hij dat dit succesvol kan zijn, mits er is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden voor succesvol zelfroosteren

Om als team met goed gevolg het zelfroosteren op te pakken, moet er volgens Mark bij voorbaat zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Allereerst moet de formatie op orde zijn. Het zorgaanbod dient goed afgestemd te zijn op de zorgvraag. Daarnaast moeten de medewerkers uit het team in hoge mate uitwisselbaar zijn. Uitwisselbaarheid houdt in dat medewerkers elkaar bij taken kunnen helpen en taken van elkaar kunnen overnemen. Dat is mogelijk wanneer diverse medewerkers de voor de functies vereiste kennis, vaardigheden en competenties bezitten.

Maar het belangrijkste is misschien wel dat medewerkers achter het zelfroosteren moeten staan. Er moet sprake zijn van een goede samenwerking en communicatie binnen het team. Over en weer moeten teamleden het belang ervan inzien om samen een kloppend rooster te maken.

Rooster

De voordelen

Als vooraf duidelijk is dat de organisatie niet of onvoldoende voldoet aan die voorwaarden, wordt invoeren van zelfroosteren een moeilijke opgave. Maar als je aan die voorwaarden voldoet, kan het veel voordelen opleveren voor de organisatie. Voordelen die vooral een gevolg zijn van de toegenomen grip die zelfroosteraars hebben op het eigen werkrooster.

Zo is er vaak sprake van een daling van het ziekteverzuim onder de medewerkers. Heerst er een grotere tevredenheid over het werk, bijvoorbeeld door een fijnere werk-privé balans. En is er daarnaast een toename van de productiviteit.

Teamwork

De rollen

Bij zelfroosteren zijn de medewerkers er samen verantwoordelijk voor dat het rooster zo goed als ‘dicht’ komt te zitten. De rol van de planner is om dit proces in de gaten te houden en het rooster uiteindelijk kloppend te maken. Je maakt de overstap van operationeel planner naar tactisch planner en houd je meer bezig met het optimaliseren van de contractenmix en de bezettingseisen.

Is jouw team geschikt?

Als het lukt, is zelfroosteren erg fijn. Niet alleen voor het team maar ook voor jou als planner. Maar soms merk je eigenlijk al op voorhand dat zelfroosteren niet gaat lukken, met als belangrijkste reden dat het team er niet volledig achter staat. Zo kan de bereidheid om het rooster echt samen rond te maken ontbreken. Maar ook de eerdergenoemde factoren als een goede formatie en een allround team zijn belangrijke pijlers voor de kans van slagen van een zelf roosterend team. Zo dragen veelzijdige medewerkers bij aan de uitwisselbaarheid. Maar is er nog steeds sprake van een hoog ziekteverzuim en zijn er veel openstaande vacatures? Denk dan nog eens na of het zelfroosteren wel echt wat voor jouw team is!

Meer weten over zelfroosteren?

Wil je graag meer weten over zelfroosteren? Bekijk dan de blog waarbij we 7 veelgestelde vragen beantwoorden en deze blog waarbij we 5 praktische tips geven voor het zelfroosteren. Heb je nog vragen over zelfroosteren of ben je er zelf mee bezig? Mark gaat graag het gesprek met je aan!

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum