Kenniscentrum

Nieuwe manier van roosteren? Zo went je team!

Verandering zorgt vaak voor onrust binnen een team. Een nieuwe manier van roosteren kan bijvoorbeeld betekenen dat sommige roosterwensen niet meer kunnen worden vervuld. Medewerkers krijgen andere diensten en moeten zich flexibel opstellen. Dat is even wennen voor de mensen op de vloer, maar ook voor de planner en leidinggevenden.  

Om ontevredenheid en onbegrip te voorkomen is een goede voorbereiding van levensbelang. Een ontevreden team is minder flexibel en heeft bovendien vaak een hoger verzuim. En flexibiliteit en doorzetten zijn juist belangrijke voorwaarden om de transitie naar een nieuwe roostervorm succesvol te laten verlopen.

Ready, set, go?

De voorbereiding van een nieuwe roostervorm is erg belangrijk. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Een team zonder goede voorbereiding in het diepe gooien, is vragen om problemen. Het traject vooraf is ontzettend belangrijk. Het stelt je in staat te bepalen of en in welke mate jouw team geschikt is voor de nieuwe vorm van roosteren. Dat traject start met een goede analyse. Hiervoor volg je de twee onderstaande stappen.

Rooster

1.     De juiste match

De nieuwe manier van roosteren lijkt misschien fantastisch op papier, maar het kan zijn dat je team (op dit moment) helemaal niet geschikt is voor de nieuwe werkwijze. Het is daarom goed vooraf een aantal vragen te stellen om te bepalen of de nieuwe manier van roosteren wel de juiste match is voor jouw team.

Bij zelfroosteren is een grote uitwisselbaarheid bijvoorbeeld erg belangrijk binnen het team, zodat iedereen diensten van elkaar kan opvangen. Daarnaast is een zekere volwassenheid, maar ook een verantwoordelijkheidsgevoel, belangrijk. Er is geen ruimte voor egoïsme. Stel ook de vraag of de medewerkers wel flexibel genoeg zijn om over te stappen. Op deze manier bepaal je of je team aan de voorwaarden voldoet om te starten met de nieuwe roostervorm.

2.     Draai een pilot

Om je team zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe manier van roosteren, kun je samen met de organisatie overwegen om een pilot te draaien. Probeer de nieuwe vorm voor een korte tijd uit en zorg ervoor dat je gemakkelijk terug kunt naar de oorspronkelijke vorm van roosteren. Op die manier heb je rustig de tijd om te evalueren en eventuele kinderziektes te verhelpen.

Teamwork

Laat medewerkers meedenken

De ervaring leert dat het belangrijk is om een team mee te nemen in de implementatie van een nieuwe roostervorm. Laat medewerkers meedenken tijdens de voorbereiding en invulling. Wanneer je dit niet doet, is de kans groot dat het team zich niet gehoord voelt. Het lijkt dan alsof de nieuwe regels worden opgedrongen. Met als gevolg veel onrust en ontevredenheid.

Als je de medewerkers vanaf de start meeneemt in het proces, dan zal je zien dat de bereidheid om mee te denken groter wordt. Een werknemer met een zekere mate van zeggenschap zal zich eerder flexibel opstellen dan een werknemer zonder die zeggenschap. Vraag daarom om input van de mensen op de vloer. Dit zorgt voor meer draagvlak.

Praat erover

Loopt het niet lekker na de implementatie? Overleg dan met de manager, leidinggevende of dag-coördinator. Als planner heb je een sneller zicht op knelpunten. Je hebt immers een goede positie om problemen te signaleren. Verzamel je bevindingen en plan een overleg. Vervolgens bepaal je samen de oplossingsrichting.

De implementatie van een nieuw manier van roosteren is altijd spannend en voor iedereen even wennen. Met de juiste voorbereiding kun je veel bereiken. Een goed begin is het halve werk. Betrek je team bij de transitie, zo creëer je draagvlak en staan alle neuzen dezelfde kant op.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum