Kenniscentrum

Zo stuur je op min- en plusuren in de GHZ

Moet ik niet-gewerkte uren inhalen? Kan ik extra gemaakte uren inruilen voor vakantiedagen? En wat heeft dit voor invloed op mijn rooster? Min- en plusuren brengen veel vragen met zich mee onder medewerkers. Maar ook planners weten soms niet precies waar min- en plusuren vandaan komen en hoe ermee om te gaan.  

In het 8e GHZPlanners webinar vertelde senior planner Jim Heemskerk over het ontstaan van min- en plusuren. Maar misschien nog wel belangrijker: hoe voorkom je ze? In deze blog beantwoorden we alvast een aantal brandende vragen. 

Wat zijn min- en plusuren? 

Volgens Jim is het antwoord op deze vraag redelijk simpel. Min- en plusuren zijn uren onder en boven de gemaakte contract afspraken. Je vraagt je vast af: waarom is het zo belangrijk om hier weet van te hebben? Dit heeft te maken met de uitbetaling en kwijtschelding van uren. Hieronder leggen we je uit welke rechten en plichten zowel de medewerker als de organisatie heeft. 

Plannen

Meer lezen over rechten en plichten in de GHZ? Lees dan hier verder. 

Welke rechten en plichten heeft de medewerker? 

Allereerst heeft de medewerker het recht om alle contracturen ingeroosterd te worden en om al deze contracturen uitbetaald te krijgen. Kan de werknemer een bepaalde periode de overeengekomen uren niet werken? Dan bouwt hij zogenaamde min-uren op. Plicht van de medewerker is om deze niet gewerkte uren op een later moment in te halen. Ongeacht het aantal gewerkte uren ontvangt de werknemer iedere maand hetzelfde salaris.  

Wat zijn de rechten en plichten van de organisatie? 

Een plicht van de organisatie is de medewerker actief de kans te geven om zijn of haar min-uren in te halen. Als de medewerker te weinig is ingezet door toedoen van de werkgever worden de min-uren aan het einde van het jaar kwijtgescholden.  

Echter heeft de organisatie het recht om de kwijtschelding te weigeren als er voldoende bewijs is dat er genoeg diensten zijn aangeboden, maar de medewerkers deze constant heeft geweigerd. Om dit aan te kunnen tonen, is het van belang om aan dossieropbouw te doen. Registreer welke extra diensten je een medewerker aanbiedt en zijn of haar antwoord hierop. Is er (te) vaak een negatieve reactie gegeven, dan blijven de uren alsnog staan aan het einde van het jaar. 

Agenda

Hoe voorkom je min- en plusuren?  

Om administratieve discussie te vermijden, is de eerste stap het voorkomen van min- en plusuren. Om dit te realiseren geeft Jim een aantal tips:  

1. Breng het rooster op tijd uit 

Uit ervaring weet Jim dat het als medewerker best vervelend is als je het rooster pas 28 dagen van tevoren te zien krijgt. Hoewel dit volgens de wetgeving mag, is de kans van verstoringen in je rooster groter dan wanneer je het rooster al eerder publiceert. En hoe meer verschuivingen in het rooster, hoe meer min- en plusuren er ontstaan. 

2. Uren maandelijks bewaken 

Planners hebben er een handje van om pas tegen het einde van het jaar naar de min- en plusuren te kijken. Echter mag je als planner medewerkers met min-uren bijvoorbeeld niet zomaar meer inplannen, dat kan enkel in goed overleg. Wijs medewerkers dan ook op tijd op hun min- of plus uren zodat er tijd is om deze te compenseren. Zo voorkom je extreem hoge aantallen min- en plusuren aan het einde van het jaar.  

3. Maak gebruik van een basisrooster 

Om verschuivingen in het rooster te voorkomen, is het volgens Jim erg waardevol om gebruik te maken van een basisrooster. Een basisrooster is een individueel herhalend rooster en brengt dan ook veel voorspelbaarheid met zich mee. Wat op zijn tijd leidt tot minder verschuivingen in het rooster. 

Meer tips en tricks?  

Ben je benieuwd naar meer tips om min- en plusuren te voorkomen? Jim vertelde er in het webinar nog veel meer over. Hier vraag je de terugkijklink aan. 

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum