Kenniscentrum

De veranderende (arbeids)markt in de GHZ

De gehandicaptenzorg biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking. Een deel van deze groep wil vanuit huis ondersteund worden, terwijl anderen wonen op een zorggroep. De cliënt staat in de GHZ centraal en dat vraagt om maatwerk. Daarnaast hebben de coronacrisis en het arbeidstekort geleid tot een hoge werkdruk bij verzorgers.  

In deze blog vertellen we je meer over de veranderingen in de gehandicaptenzorg op gebied van de arbeidsmarkt en recente marktontwikkelingen.

De naweeën van de coronacrisis in de GHZ

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de gehandicaptenzorg ingrijpend geweest. Gehandicaptenzorginstellingen moesten snel reageren op de veranderingen die de pandemie met zich meebracht, waaronder het implementeren van strikte veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dit had grote gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken en het welzijn van de gehandicapte cliënten.

Plannen

Daarnaast leidde de coronacrisis tot een toename van het ziekteverzuim, waardoor de werkdruk in deze sector verder is toegenomen. De resultaten van de afgelopen jaren staan onder druk door achterblijvend werk, hoog ziekteverzuim en inhuur van duur personeel dat niet in loondienst zit.

Een veranderende zorgvraag

Mensen met een beperking blijven steeds vaker thuis wonen en nemen actiever deel in de samenleving. Dit heeft verschillende redenen, zoals: een grotere nadruk op inclusie en zelfbeschikking in de maatschappij, verbeterde toegankelijkheid van woningen en gemeenschappen, en de beschikbaarheid van ondersteunende technologieën.

Bovendien stijgt de vraag naar gehandicaptenzorg licht, omdat mensen met een beperking langer leven, met vaak meerdere aandoeningen. Dit betekent dat er meer personeel nodig is om aan deze zorgvraag te voldoen.

Teamwork

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt blijft aan de orde door een krimpende beroepsbevolking en hoge verzuim- en vertrekcijfers. Bijna een derde van de werknemers in de GHZ is ouder dan 50 jaar. Gehandicaptenzorgorganisaties zoeken naar oplossingen om met deze krapte om te gaan. Zo worden ZZP’ers en uitzendkrachten ingezet om de gaten op te vullen in roosters en is er meer aandacht voor het opleiden van zij-instromers.

Opkomst van technologische innovatie

Er zijn ook positieve veranderingen in de gehandicaptenzorg zoals een ruim aanbod van nieuwe technologische ontwikkelingen die kunnen worden toegepast. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale apparaten ontwikkeld die mensen met een handicap helpen bij het uitvoeren van dagelijkse taken. Denk hierbij aan rolstoelen met sensoren die automatisch obstakels detecteren en vermijden, of aan spraakherkenningssoftware waarmee mensen met een spraakbeperking kunnen communiceren.

Verder in op het zorgwekkend tekort aan zorgpersoneel

Nog steeds gaan er shockerende verhalen rond over teams die enkel op ZZP’ers draaien. Maar soms kan het niet anders. Waar komt dit zorgwekkende tekort vandaan? Wat is het effect hiervan op de cliënten? Maar het belangrijkste: hoe kan het worden opgelost? In een ander GHZ-blog gaan wij hier dieper op in. Lees hier verder.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum