Kenniscentrum

De planning van wonen en dagbesteding

GHZ-cliënten wonen vaak op een kleinschalige woongroep, waar zij zo zelfstandig mogelijk van het leven kunnen genieten. Om invulling te geven aan hun dag, gaan de meesten overdag naar de dagbesteding. Welk effect heeft deze combinatie van wonen en dagbesteding op de planning? Waar wordt zo’n dubbelrooster op gebaseerd? En welke uitdagingen brengt deze combinatie met zich mee? 

Begeleid wonen

Het doel van begeleid wonen is om, door middel van begeleiding en ondersteuning, een cliënt een fijne plek aan te bieden als dat thuis niet meer kan. Binnen een groep moet iedereen de tijd en aandacht krijgen die hij of zij nodig heeft. Om te bepalen hoeveel medewerkers er op een groep worden ingezet, kijk je als planner naar een aantal factoren:

  • Aantal cliënten
  • Zorgzwaarte van de cliënten
  • Ervaring van de medewerker
  • Aard van de dagbestedingsactiviteiten

Vormen van dagbesteding

Iedereen wil deel uitmaken van de samenleving en hier en actieve rol in spelen. Voor mensen met een handicap is dit erg lastig. Als het gaat om regulier werk, dan worden er vaak eisen gesteld waar niet aan kan worden voldaan. Gelukkig bestaat er dagbesteding. Hier vallen bijvoorbeeld sportactiviteiten en creatieve activiteiten onder, denk aan toneelspelen, knutselen of in de tuin werken.

Plannen

Ook kan er begeleiding worden geboden bij dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen, koken of het leren reizen met het openbaar vervoer. Er bestaat ook dagbesteding in de vorm van werk zoals bij een restaurant of in een winkel.

Vervoer

Waar je als planner in de GHZ-zorg extra rekening mee moet houden, is het vervoer. Er wordt niet op elke woonlocatie ook dagbesteding geboden. Vervoer betekent in dit geval ook vaak het vervoer van de cliënten en de begeleiding die hierbij komt kijken.

Wonen en dagbesteding op dezelfde locatie

Hoewel de combinatie van wonen en dagbesteding op één plek voor de cliënt erg fijn is, is het voor de planner soms lastig te roosteren. ’s Ochtends worden er maar korte uren gewerkt op de woongroep, omdat de cliënten vervolgens allemaal naar de dagbesteding gaan, waar weer andere medewerkers staan te wachten. Bovendien is het voor de werkgever lastig om een groot contract aan een woongroep medewerker aan te bieden.

Oplossing: samensmelten

Het is een moeilijk vraagstuk. Ook Linda van Boekel, planner bij GHZPlanners, heeft dit al eens ervaren. “Een oplossing zou kunnen zijn om de samenwerking aan te gaan tussen de woongroep medewerkers en de medewerkers van de dagdienst. Een idee is om als het ware het team samen te smelten om zo de dag in twee langere diensten te verdelen”, aldus Linda.

Ze verwacht dat dit wel voor weerstand kan zorgen. Medewerkers van de dagbesteding kunnen of willen niet vroeg in de ochtend beginnen of tot laat doorwerken. Maar als je samen in goed overleg gaat, kom je tot een oplossing.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum