Kenniscentrum

Basisrooster: wat is het en wanneer gebruik je het?

Stel je eens voor dat je iedere week weer op andere dagen en tijden zou moeten werken. Je kunt geen sportles reserveren. Een etentje met vrienden of familie plannen wordt een uitdaging. Dat werkt niet prettig, toch? De rust en regelmaat die we allemaal als baby al zo fijn vonden, is ook in ons volwassen werkleven belangrijk. Een basisrooster kan een prettig ritme bieden, maar is niet altijd de perfecte oplossing. In dit blog lees je wat een basisrooster is en wanneer je het kan gebruiken.

Vicieuze cirkel van ontevredenheid en verzuim

In welke branche je ook werkt: een vast en voorspelbaar rooster is voor iedereen prettig. Van elke week een ander rooster, veel last minute wijzigingen en gepuzzel wordt niemand blij. Het verbaast dan ook niemand dat het verzuimpercentage vaak omhoogschiet wanneer een rooster niet lekker loopt. Meer verzuim zorgt voor nóg meer gepuzzel, waardoor je als team in een vicieuze cirkel belandt. Het kan erg moeilijk zijn daar weer uit te komen.

Een belangrijke reden voor verzuim en ontevredenheid is dat medewerkers snel het gevoel krijgen dat er geen rekening wordt gehouden met hun wensen. Iedereen heeft baat bij een goede privé-werkbalans. Hoe meer ontevredenheid er heerst binnen een team hoe lager de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. Dat kan zeker binnen de (gehandicapten)zorg tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties leiden.

Plannen

Wat is een basisrooster?

Is de medewerkerstevredenheid laag en het verzuimpercentage hoog? Dan kun je een basisrooster overwegen. Een basisrooster is een individueel herhalend rooster. Iedere medewerker krijgt een uniek en eigen rooster voor een periode van een aantal weken. Bij het opstellen van de individuele roosters hou je rekening met de wensen van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan vaste wensen met betrekking tot sport en vrije dagen.

Dit geeft medewerkers direct een gevoel van medezeggenschap en een betere balans tussen werk en privé. Dit doet vaak wonderen voor de tevredenheid. De voorspelbaarheid en rust die je creëert zorgt uiteindelijk voor betere kwaliteit van werk. Welke organisatie wil dat niet?

De voordelen voor de planner

Op zijn of haar beurt krijgt de planner meer grip op de bezetting en inzet binnen een team. Hoe minder verzuim hoe minder mutaties en ad hoc wijzigingen. Dat scheelt iedere maand weer tijd die je kwijt bent aan het sluitend krijgen van een rooster. Je bespaart daarnaast op de inhuur van externen om gaten in het rooster te dichten.

Een basisrooster kan ook helpen bij het verminderen van overtredingen van de Arbeidstijdenwet en cao-regels. Hoe minder gepuzzel en uitval, hoe gemakkelijker het wordt om aan de normen te voldoen. De overzichtelijkheid en transparantie van het rooster maakt het ook nog eens gemakkelijker om over te dragen bij een wisseling van de wacht.

Planner

Soorten basisroosters

Basisroosters komen voor in verschillende verschijningen. Bijvoorbeeld een bezettingsrooster, dienstrooster of ploegenrooster. Het doel en de uitkomst zijn hetzelfde. Het vereenvoudigt de planning en verhoogt de medewerkerstevredenheid. Als er toch wijzigingen zijn, is het uitgangspunt dat deze zo min mogelijk invloed hebben op het normale ritme. Die voorspelbaarheid maakt een basisrooster prettig.

Is mijn organisatie geschikt?

Ben je overtuigd van de voordelen? Dan is het belangrijk om te kijken of het wel past binnen jouw organisatie. Of een basisrooster goed zal werken is afhankelijk van verschillende factoren. Is er een vast werkaanbod bijvoorbeeld? Heeft de organisatie een vaste stabiele groep medewerkers met een zeker ‘teamspirit’? Medewerkers moeten kunnen geven en nemen.

Daarnaast is het essentieel dat er een goede capaciteitsplanning is gemaakt. Op die manier kan het werkaanbod en beschikbare inzet op elkaar worden afgestemd. Als die verhouding scheef is, kan er ook geen goed basisrooster worden gemaakt. Een capaciteitsplan helpt een organisatie om van tevoren planbare verstoringen weg te nemen. Lees hier verder over de voordelen van een capaciteitsplanning.

Rust en regelmaat

Veel organisaties worstelen met hoge verzuimpercentages en ontevredenheid. Een basisrooster is krachtig instrument om het tij te keren. Voordat je aan de slag gaat met de implementatie moet je wel eerst goed bekijken of het de beste oplossing is. Een succesvolle implementatie kan een organisatie veel brengen. Een hogere productiviteit, kwalitatief beter werk, minder verzuim en meer tevredenheid. Kortom: een gelukkig team en een gelukkige planner.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum