Kenniscentrum

5 gouden tips voor goede samenwerking in de GHZ

De gehandicaptenzorg (GHZ) is veelomvattend. Er zijn veel soorten beperkingen, die ook in ernst variëren. Daardoor zijn er ook verschillen in zorg. Sommige cliënten kunnen zelfstandig blijven wonen, maar cliënten met een zeer ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking wonen vaak in een zorginstelling. Hier ontvangen zij de zorg die zij nodig hebben.

Cliënten in de GHZ zijn vaak erg gehecht aan een bekend en vast team medewerkers. Als planner krijg je het misschien niet altijd voor elkaar om dit vaste team in te plannen. Waar let je dan op bij de inzet van externen? En hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen het vaste team en de invalkrachten?

Externe krachten

Externe inzet kan in de vorm van flexmedewerkers, uitzendkrachten en zzp’ers. Daarnaast lopen er ook geregeld stagiaires en/of vrijwilligers mee. Een goede samenwerking tussen het vaste team en de invalkrachten verhoogt niet alleen het werkplezier van de medewerkers, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van zorg. We zetten 5 tips voor je op een rij hoe je als planner kan bijdragen aan een goede samenwerking in de GHZ.

Teamwork

1. Creëer ruimte om elkaar te leren kennen

Is er een nieuwe (langdurige) invalkracht of vrijwilliger? Organiseer dan een kennismakingsronde en vraag iedereen een naamkaartje te dragen. Hang daarnaast bijvoorbeeld foto’s van medewerkers en vrijwilligers op zodat de cliënten ook gewend raken aan deze nieuwe gezichten. Ook leuk: stel voor om zeker één keer per jaar een uitstapje te organiseren voor vaste krachten én de invalkrachten en vrijwilligers op dat moment. Een sociale band draagt bij aan een betere samenwerking.

2. Bied een luisterend oor

Je gehoord voelen is belangrijk voor vaste én flex krachten. Zorg dat zij ook weten waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen. Als planner hoef je niet continu de helpende hand te zijn, maar zorg wel dat iedereen je gemakkelijk weet te vinden met hun vragen over de planning.

Meer lezen over waar de verantwoordelijkheid van een planner begint en eindigt? Lees op deze en deze blog verder.

3. Zorg voor duidelijkheid

Als invalkracht, stagiair of vrijwilliger voelt het onzeker als je geen idee hebt hoe je eerste dagen gaan lopen. Zorg daarom dat je als organisatie gelijk een goede eerste indruk maakt. Als planner kan je je steentje bijdragen door duidelijk te communiceren over werktijden, diensten en mede-collega’s. Duidelijkheid zorgt voor een comfortabele werkomgeving, wat op zijn tijd zorgt voor een betere samenwerking.

4. Evalueer en verbeter

Blijf continu met elkaar evalueren en bespreek wat er in de samenwerking goed gaat en wat beter kan. Denk hierbij aan de volgende vragen:

  • Zijn medewerkers bereid hun meningsverschillen met elkaar te delen?
  • Zijn alle rollen en functies helder?
  • Van welke fouten hebben we als team kunnen leren?
  • Wat gaat er goed en moeten we zeker blijven doen?

5. Wees zuinig

Last but not least: wees zuinig op alle medewerkers! Zowel flexmedewerkers, uitzendkrachten, zzp’ers en vrijwilligers zijn krachten waar je aandacht aan moet besteden. Betrek deze groep medewerkers bij de organisatie. Toon belangstelling en waardering. Door het grote personeelstekort zijn deze medewerkers jouw redders in nood!

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum