Begrippenlijst

Cyclisch rooster

Een cyclisch rooster, ook wel het collectief repeterend rooster, is een rooster dat rouleert en waarbij iedere medewerker hetzelfde dienstenpatroon volgt. Over een periode krijgt iedere medewerker de diensten in dezelfde volgorde. Een rooster hoeft dus maar één keer ontworpen te worden, waarna het vervolgens voor langere tijd gebruikt kan worden. Wel pas je het rooster aan tijdens vakantieperiodes, wanneer de bezettingsbehoefte kan afwijken. 

Voor een groep van bijvoorbeeld tien medewerkers wordt een rooster gemaakt voor zes weken. Elke medewerker start op een eigen regel en verplaatst na de eerste week door naar de volgende regel. Na zes weken heeft iedereen alle regels de doorlopen en wordt er weer opnieuw begonnen. 

Voor- en nadelen cyclisch rooster 

Het voornaamste voordeel van werken met een cyclische planning is dat de voorspelbaarheid van een dergelijk rooster groot is. Het rooster ligt namelijk in principe voor langere tijd vast, wat zorgt voor rust, duidelijkheid en houvast.

Iedereen weet waar hij of zij aan toe is, omdat het rooster zich, met wat kleine (on)voorziene veranderingen, blijft herhalen. Daarnaast zorgt een cyclisch rooster voor een eerlijke verdeling van diensten over alle medewerkers.

Een nadeel van deze roostermethodiek is dat er weinig ruimte voor individuele wensen is, aangezien iedereen alle weken doorloopt. Aanpassingen zijn daarnaast ook moeilijk.  

De individuele wensen worden meegenomen in het basisrooster. Deze wensen kunnen veranderen. Ook de bezettingseis kan wijzigen en er kan verloop in personeel zijn. Het is nodig om periodiek het basisrooster onder het licht te houden om te bepalen of deze moet worden aangepast. 

Opzetten van een cyclisch rooster 

Het opzetten van een cyclisch rooster kan bijvoorbeeld in Excel. Het programma ondersteunt je in de planning en rekent als ware met je mee. Zo zie je in één oogopslag wie nog uren tekort komt en voor wie je uren teveel hebt ingepland.  

Terug naar de begrippenlijst