Begrippenlijst

Flexpool

Een flexpool bestaat uit een groep flexmedewerkers die je kan oproepen in tijden van personeelstekort. In de GHZ maken planners hier regelmatig gebruik van voor het opvullen van diensten tijdens piekmomenten. Een bijkomend voordeel van een flexpool is dat je ook weer makkelijk kan afschalen als de extra hulp niet meer nodig is. 

Flexpool voor onvermijdelijke situaties 

Er zijn een hoop onvermijdelijke situaties die in elk team voorkomen en daarom kan je je er wel op voorbereiden. En dat is nodig, want de zorg gaat altijd door. 

Denk aan: 

  • (Langdurig) zieken  
  • Zwangerschapsverlof 
  • Vakantie- en feestdagen 
  • Verlaging van de werkdruk 
  • Opstarten van een nieuwe vestiging 
  • Tijdbesparing bij het maken van een rooster 

Opbouwen flexpool 

De flexpool kun je op verschillende manieren opbouwen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen kleinschalige en grotere organisaties. Kleinschalige woonvoorzieningen of organisaties hebben een flexibele schil rondom het vaste team. Deze bestaat vaak uit oud-stagiaires en -leerlingen, vakantiekrachten en medewerkers met een kleiner contract. Grotere organisaties hebben meestal een eigen flexpool. 

Kenmerken flexpool 

Eén van de belangrijkste kenmerken van een flexpool is een ‘hoge bereidheid’. Hiermee bedoelen we dat de mensen in de pool graag voor elkaar klaarstaan.  

Daarnaast weet iedereen wat de verwachtingen zijn. Het is duidelijk wie de diensten uitzet en wanneer. Ook weten de flexmedewerkers wanneer er een reactie wordt verwacht.  

Essentieel voor een goede flexpool is bovendien de binding met de organisatie. Medewerkers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor de organisatie, zijn meer bevlogen in hun werk. 

Een flexpool moet tot slot divers zijn. Dit houdt in dat er voor alle soorten diensten wel iemand te vinden is. Als planner kan je veel geld besparen door een medewerker met de juiste deskundigheid op de juiste dienst te zetten.

Evalueren 

Evalueer en analyseer tot slot regelmatig. Vaak komen flexteams er niet aan toe, maar toch is het wijs om af en toe even stil te staan.

Terug naar de begrippenlijst