Begrippenlijst

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet (ATW) voor de GHZ, ook wel werktijdenwet, staat omschreven hoeveel uren zorgmedewerkers mogen werken. De ATW bevat ook de regels over werktijden rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Hoe vaak heeft een werknemer recht op pauze? En hoe lang moet die pauze dan zijn? De regels rondom dagdiensten, nachtdiensten en ploegendiensten staan ook in deze wet beschreven.  

De Arbeidstijdenwet is opgesteld om zorgmedewerkers te beschermen tegen te lange werkdagen. Dit bevordert hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Als planner heb je de taak veiligheid, gezondheid en welzijn te waarborgen bij het maken van het personeelsrooster.  

Voor wie is de Arbeidstijdenwet? 

De ARW geldt voor alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die in loondienst werken. Hetzelfde geldt voor stagiairs en uitzendkrachten. Zij vallen ook onder deze wet. Is de werknemer onder de 18 jaar oud? Dan gelden er andere regels. Dit geldt ook voor zwangere en net bevallen vrouwen.  

Belangrijke onderwerpen uit de Arbeidstijdenwet zijn: rusttijden, arbeidstijden en pauzes. Hieronder staan een paar belangrijke regels kort beschreven. Het is belangrijk om hier als planner rekening mee te houden. 

Rusttijden  

Per negen keer 24 uur is de regel dat zorgmedewerkers in de GHZ minstens 32 uur rust moeten krijgen. Voor onafgebroken rust geldt 11 uur rust per 24 uur. Per 7 keer 24 uur is deze rust één keer in te korten tot 8 uur en één keer tot 10 uur. Verplegers in de GHZ hebben in ieder geval recht op 22 vrije weekenden per jaar. Hier kan van worden afgeweken in overleg met de werknemer.  

Arbeidstijden  

Volgens de Arbeidstijdenwet geldt er een arbeidstijd van maximaal 10 uur per dienst. In incidentele situaties is deze arbeidstijd uit te breiden tot 12 uur. De minimale rust na een nachtdienst die eindigt om twee uur ‘s nachts is 14 uur. In een periode van 7 keer 24 uur is deze één keer in te korten naar 8 uur. Een nachtdienst mag maximaal 9 uur duren. Deze is uitzonderlijke incidentele situaties uit te breiden naar 10 uur.  

Er zit ook een maximum aan het aantal nachtdiensten. Per 16 weken mag een zorgmedewerker in de GHZ maximaal 43 nachtdiensten hebben. Per 52 weken is dit maximaal 140 nachtdiensten. 

Pauzes 

Ook over pauzes staan er regels in de Arbeidstijdenwet. Voor diensten langer dan 5,5 uur geldt dat er minstens een halfuur pauze moet worden verstrekt. Deze is ook op te splitsen in 2 keer een pauze van een kwartier. Hetzelfde geldt voor diensten van langer dan 10 uur.  

De arbeidstijdenwet naleven 

Je bent verplicht om de ATW na te leven. Het is dus belangrijk dat deze uren goed geregistreerd worden. Schrijf de arbeidstijden en rusttijden duidelijk op. Dit zijn de begin- en eindtijd van elke dienst, elke pauze en elke oproep. Op deze manier kan de arbeidsinspectie bij een controle nagaan of de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd.  

Terug naar de begrippenlijst