GHZPlanners

GHZPlanners detacheert gespecialiseerde planners bij gehandicaptenzorginstellingen. Allemaal professionals die als doel hebben begeleiders, verplegenden en verzorgenden een zo fijn mogelijk rooster te geven, zoveel mogelijk tijd en rust voor het begeleiden en verzorgen van cliënten en een zo goed mogelijk financieel resultaat voor de organisatie.

Plannen is een vak

GHZPlanners houdt zich bezig met bedrijfsvoering, plannen en roosteren bij gehandicaptenzorginstellingen. We doen geen andere dingen. We zijn ervan overtuigd dat dat die aandacht ook verdient: zonder goede planning is een werkdag niet prettig voor de begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden. En krijgt de cliënt niet de goede zorg of is het financieel resultaat voor de organisatie minder goed dan zou kunnen.

Onze diensten

Operationele hulp bij roosteren, inzet flex en plannen

Bijvoorbeeld bij ziekte of als het aanstellen van een eigen planner langer duurt dan verwacht. Onze ervaren roosteraars en planners kennen de gehandicaptenzorg, zijn volledig op de hoogte van de arbeidstijdenwetgeving, weten hoe zij omgaan met flex en ZZP en kijken mee naar de capaciteitsplanning. Verder kennen zij veel gebruikte systemen voor roosteren en plannen (bijv. Nedap ONS, Aysist, Ortec). Met die kennis kunnen wij zorgmanagers, teams en clusters van teams optimaal ondersteunen bij zowel centraal als decentraal plannen en roosteren.
Zodat we er met hen samen voor zorgen dat de zorgmedewerker zo weinig mogelijk last heeft van administratie en zich kan wijden aan de cliënt zorg zelf!

Operationeel ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering in de gehandicaptenzorg

Onze ervaren planners zijn op de hoogte van wat er in zorgland speelt. Ze kennen de financieringsstromen in de gehandicaptenzorg. We weten ook hoe die zorg optimaal in software wordt vastgelegd en vervolgens gefactureerd. We ondersteunen organisaties daarbij graag.

Consultancy en training

In het geval u uw eigen mensen wilt opleiden en ondersteunen bij het beter gebruik maken van plannings- en roostersoftware, het gebruik maken van flex /ZZP, bij het verbeteren van uw bedrijfsvoering of bijvoorbeeld ook als uw teams zelf meer kennis wensen van uw plannings-, bedrijfsvoerings- en roostersoftware – in al die gevallen ondersteunen de planners van GHZ Planners u graag.

(Enkele van ….)

Onze planners

Petra Koenen

Petra is haar werkende leven begonnen als kraamverzorgende en planner in de kraamzorg. Daarna is zij begeleider en vervolgens planner geworden in de gehandicaptenzorg. Een belangrijk project was de opzet van een flexpunt, bij de laatste GHZ organisatie waarvoor ze werkte. Petra werkt sinds begin dit jaar voor ons bedrijf. Een sterke vrouw die weet waar ze het over heeft. En: iemand die er blij van wordt om de zorg beter te maken! Voor iedereen: de cliënt, de verwanten, de begeleiders en voor de organisatie als geheel.

Ticho Cornelisse

Schaken is Ticho’s passie. Hij heeft zelf hoog geschaakt en geeft schaakles aan jongeren. Veel van zijn liefde voor het schaken kan hij kwijt in het plannen – dat is toch ook steeds het zoeken naar patronen en het oplossen van puzzels – de combinatie van denken en doen! Ticho is sinds eind 2019 in dienst bij ons bedrijf en heeft sindsdien gewerkt voor een revalidatiecentrum en voor Koninklijke Visio – in beide projecten heeft hij laten zien zich heel snel systemen en organisaties eigen te kunnen maken en daar succesvol in te zijn. Overigens is Ticho een afgestudeerd hydroloog.

Maartje Olislagers

Maartje werkt sinds begin maart voor ons bedrijf. Ze is een ervaren WFM specialist en gaat dit bij ons toepassen in de zorg. Maartje wordt nu opgeleid in de zorgplanning. Maartje is zelfstandig ondernemer (geweest) en rondde niet lang geleden een wereldreis af – over een doorzetter gesproken!